Concerten

Concerten

De harp is bij uitstek een instrument om een speciale gelegenheid nog specialer te maken. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijk, begrafenis of sfeervol diner. Hoe de harp hier in past kan samen overlegd worden.

Lees verder

Harples

Harples

Mijn missie is het raken van mijn leerlingen zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mensen die hun bijdrage aan de wereld kan geven.

Lees verder

Remedial Teaching

Remedial Teaching

Tijdens het werken met kinderen ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat leren samen gebeurt. Dit betekent voor mij dat de leerlingen veel invloed krijgen op hun leerproces en dat er samen wordt gekeken naar de beste manier van leren voor de leerling. Hierbij zie ik het ‘kunnen reflecteren’ als een essentiële vaardigheid waar ik in de begeleiding veel aandacht aan besteed.

Lees verder

Harpjuf, remedial teacher en concertharpist. Over al deze aspecten van mij is op deze website meer informatie te vinden.
Ik ben mijn studieperiode begonnen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hier heb ik les gehad van Ernestine Stoop.
Tijdens mijn muziekmaster ben ik me verder gaan verdiepen in muziekeducatie. Mijn onderzoek ging over de invloed van dyslexie op het leren van muziek. Dit heeft geleid tot een lesboek voor harp, bedoeld voor kinderen met dyslexie. Dit onderzoek heeft mijninteresse voor kinderen met leermoeilijkheden aangewakkerd.
Naar aanleiding van dit onderzoek ben ik begonnen met de master Educational Needs aan het Seminarium voor Orthopedagogiek. Tijdens deze master heb ik me verdiept in leerprocessen en executieve functies.