Het eerste harpboek van.... 

Een harpboek voor beginnende leerlingen, gericht op kinderen met dyslexie

Een harpboek voor beginnende leerlingen, gericht op kinderen met dyslexie

In deze methode wordt de leerling stap voor stap mee genomen in het leren spelen van de harp. Er wordt in de methode aandacht besteed aan het stap voor stap leren herkennen van de noten in de notenbalk. Daarnaast wordt er gewerkt aan een goede technische basis gecombineerd met het spelen van verschillende muziekstijlen. Verder komen de verschillende muzikale intelligenties van McPherson en Williams (2006) aanbod, namelijk:
  • Improviseren: in de eerste hoofdstukken wordt de leerling door middel van improvisatie gevraagd om de harp te ontdekken
  • Waarderen van muziek: In luistervoorbeelden wordt de leerling gevraagd om een mening over de muziek te geven, en deze, voor zover mogelijk, te onderbouwen. Verder kan de docent dit ook doen bij de stukjes die de leerling uit het boek speelt.
  • Analyseren: met luistervoorbeelden wordt de leerling gevraagd om verschillende manieren van herhalen in stukken te herkennen. In de les kan dit worden uitgebreid door in de stukjes die worden gespeeld hier ook aandacht aan te geven.
  • Arrangeren: In het tweede boek wordt de leerling gevraagd om zelf stukjes te arrangeren (herschrijven). Hier is een opdracht om zelf variaties op een stukje te bedenken, en bij een ander stukje zelf een begeleiding te schrijven
  • Componeren: In verschillende opdrachten kan de leerling aan de slag gaan met het zelf schrijven van muziek, van gestructureerde improvisatie tot zelf noten op papier zetten.
  • Lesgeven: Aan het eind van het boek wordt de leerling gevraag om een keer een les aan een vriend(in) te geven en op die manier in aanraking te komen met het muziekles geven. Hierbij wordt de leerling ook uitgedaagd om in stapjes te denken. Daarnaast is het altijd leuk om in deze les de leerling te laten ontdekken hoeveel hij of zij de afgelopen tijd heeft geleerd.
Ook voor kinderen zonder dyslexie

Ook voor kinderen zonder dyslexie

Het boek ik gebaseerd op inzichten uit onderzoeken naar dyslexie. Hierdoor zijn er een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van reguliere muziekmethodes. Deze aanpassingen zijn niet alleen geschikt voor beginnende harpisten met dyslexie, maar worden ook door 'normaal lezende' leerlingen gewaardeerd. Dit komt omdat leerlingen met dyslexie gebaad zijn bij een bij kleine stapjes en het werken op eigen tempo, iets wat bij andere leerlingen ook fijn is. Onder tussen zet ik deze lesmethode in bij alle beginnende leerlingen die nog geen noten kunnen lezen.