Procesgericht lesgeven

Het gaat niet om de bestemming, maar om de reis ernaartoe.

Een welbekende uitspraak. Van de weg kunnen we veel leren en er is veel om van te genieten. Lessen kunnen doelgericht of procesgericht gewerkt worden. Ik werk in mijn harplessen procesgericht. Dat wil zeggen dat in de lessen ook basiscompetenties worden versterkt. Dit zijn niet alleen de competenties die met het leren van muziek worden geassocieerd, maar ook competenties die een goede basis vormen voor het leven.
Zo werk ik met leerlingen aan zelfvertrouwen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Onderandere door te zorgen voor een veilige sfeer in de les, zodat de leerling het gevoel heeft dat fouten gemaakt mogen worden. De leerling kan het opgebouwde zelfvertrouwen meenemen naar situaties buiten de les. Daarnaast wordt de leerling uitgedaagd tot zelfreflectie. Hierbij geeft de leerling niet alleen aan wat er verbeterd kan worden, maar ook wat er al goed ging en waar ze trots op zijn. Daarnaast wordt er extra aandacht gegeven aan het vergroten van de concentratie bij leerlingen die dat nodig hebben. Door oefeningen in de les, bijvoorbeeld met een zandloper, wordt de concentratieboog van de leerling opgerekt.
Verder werk ik aan creativiteit in de les. Er wordt vaak er vanuit gegaan dat muziekles automatisch creativiteit stimuleert; dit is niet altijd waar. De maat waarin dit gebeurt hangt af van de manier van lesgeven. In de lessen stimmuleer ik leerling om creatief te werk te gaan. Dit doet zij door de leerling uit te dagen tot eigen inbreng. Dit kan door improvisatieopdrachten of extra opdrachten bij het aanleren van een stukje. Tijdens het werken aan creativiteit worden ook andere competenties, zoals verbeeldingskracht, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid (de wil tot onderzoeken), samenwerking en discipline aangesproken.
Door procesgericht te werken kan het soms lijken dat er weinig aandacht aan de muzikale ontwikkeling en de vooruitgang van de muziekstukjes wordt gewerkt en kan het zijn dat hierdoor de technische muzikale vooruitgang minder voorspoedig lijkt te gaan. Hier staat tegenover dat andere competenties versterkt worden.