Begripvoller lezen?

Makkelijker leren?                                                                                                            Beter plannen?

 

Sommige kinderen komen net niet lekker mee in de les en kunnen wat extra ondersteuning gebruiken. Voor deze kinderen kan remedial teaching of leerlingbegeleiding de uitkomst bieden.

Remedial teaching wordt ingezet bij kinderen met leerproblemen. Voor de begeleiding start wordt een individueel plan opgesteld waarbij er aan een specifieke hulpvraag wordt gewerkt. Dit plan is altijd gebaseerd op wetenschappelijke kennis en houdt rekening met de behoefte van de leerling. Als het mogelijk is wordt dit plan altijd gemaakt in overleg met docenten van school. Remedial teaching wordt vaak ingezet voor de volgende problemen:

  • Taalproblemen zoals: spelling, technische lezen, begrijpend lezen en woordenschat. 
  • Rekenproblemen
  • Werkhoudingsproblemen, zoals taakaanpak, concentratie en werkproces.

Leerlingbegeleiding wordt vaak bij leerlingen van de middelbare school ingezet. Bij de leerling begeleiding wordt er samen met de leerling gekeken naar de hulpvraag en samen een plan opgesteld. In deze plannen wordt er gekeken hoe de leerling beter tot leren kan komen. Hierin staat de zelfstandigheid van de leerling centraal. Leerling begeleiding kan onder andere worden ingezet bij:

  • Planning
  • Werkaanpak
  • Studievaardigheden
  • Begrijpend en studerend lezen.

 
Geïnteresseerd in wat remedial teaching of leerlingbegeleiding voor uw zoon of dochter kan betekenen, neem dan contact op.