Mijn expertise

Het grootste gedeelte van mijn opleiding heb ik besteed aan het leerproces. Ik heb me gericht op de processen en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om te leren, specifiek de executieve functies. ‘Executieve functies’ is een set vaardigheden die belangrijk zijn in het leren, de sociale omgang en het dagelijks leven. Onder deze vaardigheden vallen:
 • Volgehouden aandacht
 • Taakinitiatie
 • Emotieregulatie
 • Doelgericht doorzettingsvermogen
 • Reactieinhibitie
 • Planning/prioterisering
 • Organisatie
 • Metacognitie
 • Flexibiliteit
 • Werkgeheugen
 • Timemanagement.
In mijn begeleidingen help ik leerlingen met het ontwikkelen van de executieve functies. Daarnaast geef ik docenten advies over hoe zij (individuele) leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van deze vaardigheden. Naast het werken aan de leervaardigheden ondersteun ik leerlingen ook met meer vakgerelateerde vaardigheden. Ik heb stage gelopen op een school die gericht was op kinderen waar Nederlands van huis uit niet hun moedertaal is. Hier heb ik ruime ervaring opgedaan om leerlingen te begeleiden in het vergroten van de woordenschat en het verbeteren van het begrijpend lezen.